گلـد سرویس در زمینه خدمات پس از فروش لوازم خانگی درحال فعالیت میباشـد و با بهره گیـری از تجربه و پویایی ارائه خدماتی شایسته آماده خدمت رسانی به مشتریان محتــرم می باشد.

ما را دنبال کنید